IronHive - účetní společnost Brno

Naše služby

Reference

 •  


  NonRetro - dotační poradenství

  Vedení kompletního účetnictví, včetně mzdové agendy, účetní uzávěrka, daňová přiznání k DPH, k silniční dani a k dani z příjmu.

 • DROM, romské středisko

  Kompletní zpracovávaní mzdové agendy.

 • Oldřich Pyskatý - podnikatel v oboru pokrývač

  Zpracování daňové evidence včetně vedení knih majetku, závazků a pohledávek. Zpracování a podání přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb. Zpracování ročních přehledů pro Českou správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
 • Rodinné centrum Balónky Blažovice z.s. - nezisková organizace zajišťující služby pro rodiny s dětmi

  Vedení kompletního účetnictví pro neziskové organizace, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

 • RYXOO UNIVERSAL, s.r.o.

  Vedení kompletního účetnictví, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

 • Lukáš Ragaly - fitness trenér

  Zpracování daňové evidence, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, zpracování ročních přehledů pro Českou správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

 • Welmeng, s.r.o.

  Založení společnosti. Vedení kompletního účetnictví, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

 • Daniela Dočekalová - podnikatelka v oboru kadeřnických služeb

  Zpracování daňové evidence, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, zpracování ročních přehledů pro Českou správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

 • Mária Vaňová, advokátka

  Vedení daňové evidence a zpracovávání agendy DPH.

 • Little artist, z.s. - dětská skupina

  Vedení kompletního účetnictví pro neziskové organizace, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

 • Bumbrlík, z.s. - dětská skupina

  Vedení kompletního účetnictví pro neziskové organizace, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

 • Gatemáček, z.s. - dětská skupina

  Vedení kompletního účetnictví pro neziskové organizace, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

 • Radostná rodina, z.s. - dětská skupina

  Vedení kompletního účetnictví pro neziskové organizace, mzdová agenda, účetní uzávěrka, daňové přiznání k dani z příjmu. Poskytování poradenských služeb.

Náš tým

Jarmila Kasalová
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • školitelka účetnictví pro neziskové organizace
 • manažerské účetnictví
 • účetní poradenství

 • Email: kasalova@ironhive.cz
 • Tel.: 604 509 297
Jana Kohoutková
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • mzdová agenda
 • odbornice na problematiku srážek ze mzdy
 • účetní poradenství

 • Email: kohoutkova@ironhive.cz
 • Tel.: 731 707 942
Samuel Kohoutek
 • zakládání společností, spolků, sociálních podniků
 • praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • vedení účetnictví
 • poradenství v oblasti sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek

 • Email: kohoutek@ironhive.cz
 • Tel.: 770 635 634